Ο Νοέμβριος, γνωστός και ως Νοέμβριος ο «Βροχάρης» ή Νοέμβριος ο «Σποριάς» έρχεται σε λίγες μέρες. Ετοιμαζόμαστε και προτείνουμε συνδέσμους με κατασκευές:

ΣΚΙΑΧΤΡΟ: http://www.notimeforflashcards.com/2012/10/paper-plate-scarecrow-craft.html