Σήμερα στην τάξη μας, φτιάξαμε του πλανήτες του διαστήματος από μπάλες φελιζόλ!