Προτάσεις κατασκευών από χάρτινα πιάτα για την παγκόσμια ημέρα των ζώων στο νηπιαγωγείο…

http://www.dltk-kids.com/animals/mplate-dog.htm

Elena signature